مرکز مشاوره تحصیلی کرج

دکتر توحید رنجبر مشاور تحصیلی کرج
مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر

تحت نظارت برترین مشاوره تحصیلی کشور

مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر
دکتر توحید رنجبر مشاور تحصیلی کرج

دکتر توحید رنجبر

دکتر توحید رنجبر مشاور درسی کرج
مرکز مشاوره تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر

کار آفرین برتر کشور

مشاور درسی کرج دکتر توحید رنجبر
دکتر توحید رنجبر برترین مشاور تحصیلی کرج

رتبه برتر کنکور

دکتر توحید رنجبر مشاور برتر کنکور کرج
مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور با دکتر توحید رنجبر

فارغ التحصیل دانشگاه تهران

مشاور برترین مدارس و آموزشگاه های کشور و کرج

مشاور درسی تحصیلی از پایه تا کنکور کرج
دکتر توحید رنجبر مشاور برتر تحصیلی

مشاور رتبه های برتر کنکور در شهر کرج و کشور

مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر مشاور درسی کرج
دکتر توحید رنجبر مشاور تحصیلی کرج

برگزار کننده ی  قوی ترین اردوهای علمی در کشور

مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر
دکتر توحید رنجبر مشاور تحصیلی کرج

بررسی موشکافانه کلیه  ی رشته ها

مشاور درسی کرج دکتر توحید رنجبر
مشاور درسی کرج دکتر توحید رنجبر

مصاحبه با افراد موفق در  رشته های مختلف

مشاور درسی کرج دکتر توحید رنجبر
مشاور درسی کرج دکتر توحید رنجبر

جهت آشنایی با بازار کسب و کار و چگونگی محیط مشاغل

دکتر توحید رنجبر مشاور تحصیلی کرج
مرکز مشاور تحصیلی کرج

برگزاری آزمون های دوره ای و تعیین سطح

برگزاری جلسات انگیزشی ویژه کنکور

دکتر توحید رنجبر مشاور تحصیلی کرج
مشاور درسی کرج دکتر توحید رنجبر

برگزاری جلسات روش مطالعه به صورت تک درسی

برگزاری جلسات ویژه ی انتخاب رشته ی کنکور

انتخاب رشته نهم به دهم

مشاور تحصیلی ویژه ی جمع بندی

مشاور درسی پایه ی متوسطه اول

مشاوره درسی تحصیلی متوسطه دوم

بهترین مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر
مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر

برگزاری جلسات رفع اشکال درسی

مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر
مشاور درسی تحصیلی کرج

برگزاری آزمون های تیپ شخصیتی به جهت شناخت بیشتر شخصیت دانش آموز

مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر
دکتر توحید رنجبر مشاور تحصیلی کرج

برگزاری جلسات با اولیا به جهت راهنمایی و توانمند سازی خانواده

دکتر توحید رنجبر مشاور تحصیلی کرج
مرکز مشاور تحصیلی کرج دکتر توحید رنجبر
شماره تماس مرکز مشاوره تحصیلی کرج
تلفن دکتر توحید رنجبر

جهت رزرو مشاوره با دکتر توحید رنجبر

با شماره

8037  190  0912

تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید