مقاله امروز درباره مهم ترین درس عمومی کنکور که جدیدا به سخت ترین هم تبدیل شده!!!

ادبیات در کنکور ۲۵ سال از ۱۰۰ سوال عمومی رو شامل میشه. که تقسیم شده به مباحث:

قرابت معنایی ۹ سوال

زبان فارسی ۵ سوال

آرایه ۴سوال

معنی لغت ۳ سوال

املای ۲ سوال

تاریخ ادبیات ۳ سوال

می‌بینید که هر بخش چه اهمیتی داره! دقیق براساس همین اهمیت باید برنامه ریزی و تلاش کرد.

قرابت معنایی جز سخت ترین و اصلی ترین بخش ادبیات به حساب میاد که نیاز به درک درست نسبت به متون ادبی داره و این توانایی بدست نمیاد مگر با تمرین و ممارست.

حالا چطور به این بخش مسلط شویم؟ بهترین روش مقایسه بین بیت ها است نه معنی کردن بیت ها!

باید بجای گزینه درست گزینه غلط را پیدا کنیم.

بطور مثال کدام بیت با بقیه متفاوت است؟

برای جواب دادن این تست اول یه گزینه را که مفهومش را بلدیم انتخاب میکنیم و آنرا با بیت بعدی مقایسه میکنیم اگر مفهومشان یکسان بود هر دو را حذف میکنیم و سراغ گزینه بعدی میرویم اگر این گزینه با دوتای قبلی هم مفهوم بود گزینه آخر جواب است وگرنه خودش جواب است.

حالت دوم اگر گزینه مورد نظر ما با گزینه بعدی هم مفهوم نبود می ریم سراغ گزینه بعد و با قبلی مقایسه می کنیم حالا هم مفهوم ها رو حذف میکنیم و گزینه ی متفاوت جواب است.

اگه کنکور آزمایشی شرکت میکنید و یا تست قرابت معنایی میزنید یه دفتر بردارید و بیت های هم مفهوم رو کنار هم یادداشت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید